Zaujímavosti o Ikvakorakovi
Ikvakorak - exotický vták z divočiny. Mnoho ľudí by chcelo viac info o ikvakorakovi ale ikvakorak sa úspešne bráni pred akýmkoľvek skúmaním jeho tela a duše.
Ikvakorak asi nechce, aby si z neho urobili zoológovia pokusného králika - ikvakoraka :D.
Vták ikvakorak podľa mojich zistení je len jeden druh a nemá viacero druhov ako to prezentujú kolegovia vedátori z môjho krúžku.
Pravdepodobne videli ikvakoraka pri rôznych aktivitách.
Má skvelú schopnosť a to takú, že pri rôznych príležitostiach má na sebe rôzne perie.
Môže meniť farbu, hustotu a dĺžku peria.

Lukáš Zelizňak, 1612c, 2012/2013

reklama: